Προκαλεί την κοινή λογική του μέσου πολίτη, απόφαση που δικαιώνει