Σοβαρές ελλείψεις σε απαραίτητα φάρμακα αλλά και πλήρη κατάρρευση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που οδήγησαν μεταξύ άλλων στην λανθασμένη εκτέλεση συνταγών, καταγγέλλει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής.