Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Η πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων για την Δημιουργία Εθνικού Λογαριασμού Οφειλετών του Δημοσίου


Στην δημοσιότητα έδωσε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος την πρότασή του κόμματος για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

"Σήμερα η μικρομεσαία επιχείρηση βρίσκεται στο στόχαστρο των υφεσιακών μέτρων που επιβάλλει το μνημόνιο. Η υπερφορολόγηση, η ποινικοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με το «στέγνωμα» της αγοράς από ρευστό, έχει ως  συνέπεια  χιλιάδες άνθρωποι να χρωστούν δόσεις ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, καθώς και άλλα βεβαιωμένα ποσά σε Δημόσια Ταμεία. Κανείς από τους παραπάνω μικρομεσαίους επιχειρηματίες δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ενώ ταυτόχρονα όλοι τους απειλούνται με βαριές ποινικές  διώξεις που επισύρουν πλέον ποινές πολυετούς φυλάκισης ή ακόμη και κάθειρξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής της συγκεκριμένης αυτής πρότασης είναι έξοδος της
Ελλάδας από το Μνημόνιο, η αυτοδιάθεση και η Εθνική Κυριαρχία επί της Οικονομικής Πολιτικής και του Προϋπολογισμού.

Η εφαρμογή της πρότασης πραγματοποιείται με τη δημιουργία ενός ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο οποίος θα τηρείται στη Νέα Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Στον λογαριασμό αυτό θα πιστωθούν όλες οι ανωτέρω οφειλές των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής, με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι  3.000.000 ευρώ και , ειδικότερα :
 
1. ΦΠΑ , ΦΜΥ και Φορολογία Εισοδήματος  και λοιπών βεβαιωμένων ποσών στα Δημόσια Ταμεία.
2. Εισφορών ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων
3. Άλλες  πηγές (Τελωνεία, κλπ.)    

Όλοι οι λογαριασμοί  θα τηρούνται υποχρεωτικά με κωδικό εσόδου, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η διαπίστωση της πηγής.

Ειδικότερα,  στο λογαριασμό αυτό θα τα ποσά θα καταχωρούνται μόνον ως προς το αρχικό βεβαιωμένο κεφάλαιο,  με ετήσια προσαύξηση μέχρι 8%, μη δυνάμενο το συνολικό ανώτατο όριο προσαύξησης να υπερβαίνει  το ανώτατο όριο  του 50% του αρχικού βεβαιωμένου κεφαλαίου.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ προτείνουμε :
    
Μεταφορά, κατόπιν αιτήσεως του επιχειρηματία, του συνόλου των ανωτέρω ποσών στον Εθνικό Λογαριασμό.    

Αυτόματη αναστολή όλων των ποινικών διώξεων και διοικητικών κυρώσεων.    
Ρύθμιση του συνόλου των ανωτέρω ποσών, χωρίς προκαταβολή, με τον εξής αριθμό δόσεων :

Μέχρι  100.000 ευρώ,  100 δόσεις
101.000  -  300.000 ευρώ,  150 δόσεις
301.000  -  3.000.000 ευρώ, 240  δόσεις,

μη δυνάμενη η κάθε δόση να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.   
 
Εφόσον  οι οφειλέτες  κατέχουν ακίνητη περιουσία, εκτός της πρώτης κατοικίας τους, αυτή θα προσημειώνεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.    

Εφόσον οι συγκεκριμένοι οφειλέτες έχουν λάβει επιχειρηματικά δάνεια, αυτά θα κουρεύονται κατά το 50% του υπολοίπου τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για την ένταξη στον Εθνικό Λογαριασμό, ενώ, ταυτόχρονα, θα αναστέλλεται και η πληρωμή των δόσεων των δανείων για 2 έτη.    

Εξασφαλίζεται η πλήρης και ολοσχερής αναγνώριση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων και των ενσήμων των εργαζομένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και παραμένει σε πλήρη ισχύ η ασφάλισή τους.    

Εξασφαλίζεται η αναστολή της εγγραφής στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ή στο Κεντροποιημένο Αρχείο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά την κατάργηση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., καθ’ όλο το διάστημα της εξυπηρέτησης του χρέους.    

Εξασφαλίζεται η άμεση έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης και των φορέων αυτής, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της.    

Η ρύθμιση θα είναι μοναδική για κάθε επιχείρηση και θα χάνεται εφόσον δεν πληρωθούν 3 συνεχόμενες δόσεις.  Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, θα επανέρχονται αυτόματα όλες οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες  νομοθετικές διατάξεις, ενώ  η επιχείρηση θα κηρύσσεται  άμεσα μη λειτουργική και θα σφραγίζεται εντός διαστήματος  5 εργάσιμων ημερών."  
 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...